loading...

Uczelnie publiczne (państwowe)

pl. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
www.umcs.pl
ul. Nadbystrzycka 38d
20-618 Lublin
www.pollub.pl
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie
ul. Sulisławicka 7; 20-360 Lublin;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
ul. Pocztowa 54; 22-100 Chełm;
Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40; 20-618 Lublin;
Politechnika Lubelska Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40b; 20-618 Lublin;
Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38; 20-618 Lublin;
Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38; 20-618 Lublin;
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Chemii
pl. Curie-Skłodowskiej 2; 20-031 Lublin;
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1; 20-059 Lublin;
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13; 20-950 Lublin;
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
ul. Dywizjonu 303 35; 08-521 Dęblin;

Uczelnie niepubliczne (prywatne)