phoca thumb s wroclawDyplom magisterski w okresie krótszym niż 5 lat i ścieżka studiowania dopasowana do zainteresowań i doświadczenia zawodowego – wrocławski wydział Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej uruchamia psychologię dla magistrów.

Przyszli studenci mogą wybrać jedną z czterech specjalności – psychologię społeczną, kliniczną, rehabilitacji lub psychologię zarządzania i marketingu. W programie studiów, oprócz przedmiotów dostarczających uniwersalnej wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy psychologa, dostępne są również zajęcia wynikające z wybranej w trakcie studiów dodatkowej specjalizacji m.in. zarządzanie zespołami, psychologia w marketingu i reklamie, psychologia stresu i radzenia sobie ze stresem, profilaktyka i socjoterapia dzieci i młodzieży, seksuologia, neuropsychologia czy psychoterapia w działaniu. – Studia dla magistrów w SWPS pozwalają mi na rozszerzenie wiedzy z zakresu psychologii społecznej, zachowań konsumenckich, marketingu czy zarządzania, która jest niezmiernie przydatna w mojej branży – mówi Kamil Metyk, student III roku psychologii dla magistrów w Warszawie, od kilku lat pracuje w bankowości. – Indywidualny 3-letni tok studiów pomaga mi pogodzić naukę z pracą zawodową – dodaje Kamil.

Psychologia dla magistrów to kierunek od lat oferowany przez SWPS w Warszawie i Sopocie, a od zeszłego roku akademickiego także w Katowicach. Jego program został przygotowany z myślą o osobach, które mają już tytuł magistra lub lekarza i chciałyby rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Indywidualna organizacja toku studiów pozwala na zrealizowanie 5-letniego programu studiów w krótszym okresie (np. 7 semestrów).