Farmacja to nauka o lekach. Zajmuje się zarówno lekami syntetycznymi, jak i pochodzenia naturalnego, ale także składnikami lekowymi kosmetyków oraz żywności.

Co powiesz na studia w najnowocześniejszym budynku nauk przyrodniczych w Europie? Podejmij studia na Wydziale Chemii na jednej z wybranych specjalności w zakresie chemii biomedycznej, chemii żywności, chemii kosmetyków, analityki i diagnostyki chemicznej czy chemii i technologii środowiska. Studenci mają tutaj dostęp do nowoczesnego sprzętu i laboratoriów w nowo powstałym budynku Wydziału Chemii.


Trafiłeś na tę stronę, więc prawdopodobnie stoisz przed wyborem kierunku studiów. Nie jest to wybór łatwy, gdy uczelnie zasypują Cię ofertami nowych, coraz to ciekawszych kierunków, ale... chciałbyś studiować farmację, a tam trudno się dostać. Pomyśl więc o chemii medycznej. Tam też uczą o lekach i ich właściwościach.


W trakcie studiów:

Program studiów składa się z przedmiotów ogólnych oraz kierunkowych, takich jak: anatomia, fizjologia, patofizjologia, pierwsza pomoc, biologia i genetyka, botanika, biochemia, biologia molekularna, mikrobiologia, immunologia, chemii ogólna i nieorganiczna, chemii analityczna, chemia fizyczna, chemia organiczna, matematyka, statystyka, biofizyka, chemia leków, synteza i technologia środków leczniczych, biotechnologia farmaceutyczna, farmakologia i farmakodynamika, farmakoterapia i informacja o lekach, toksykologia, farmakognozji, leki pochodzenia naturalnego, technologia postaci leku, biofarmacja, farmacja praktyczna w aptece, farmakokinetyka, bromatologia, higiena i epidemiologia, prawo farmaceutyczne.

Po studiach:

Absolwenci są przygotowani do pracy w:
- aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych,
- przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych,
- zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych,
- inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia,
- jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska,
- zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej,
- instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych,
- instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych.