WSOSP Deblin logoNowi kandydaci do Szkoły Orląt zostali wcieleni na żołnierzy na I rok wojskowych studiów stacjonarnych. Z grona prawie 600 chętnych na studia, zostało przyjętych 122 kandydatów. Przyszli podchorążowie kurs szkolenia podstawowego odbędą w Dęblinie.

Podczas wcielenia odbyły się badania lekarskie, wizyta w kwesturze i u fryzjera. Najważniejszą częścią było jednak umundurowanie. Podczas szkoleń przyszli studenci otrzymali swoją pierwszą broń, a także przystąpili do pierwszych zajęć, w trakcie których będą uczyć posługiwania sprzętem wojskowym. Szkolenie obejmuje także szkolenie strzeleckie, taktyczne oraz zapoznanie się podstawowymi zasadami sztuki wojennej. Ten okres to czas nauki podstaw wojskowości – musztry i regulaminów, które będą pogłębiać w toku studiów i praktyk.
deblinWstąpienie w poczet podchorążych "Szkoły Orląt" nastąpi 5 października 2017 roku podczas uroczystej immatrykulacji. Dodatkowo na studentów wojskowych czekają przygotowywania do uroczystej przysięgi wojskowej na Westerplatte. Od tej chwili staną się pełnoprawnymi studentami – podchorążymi Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Więcej na temat Wyższej Szkoła Oficerskiej Sił Powietrznych znajdziesz tutaj.