wspaWyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki. W uroczystościach udział wziął Prezydent Miasta Lublina dr Krzysztof Żuk, który wygłosił wykład nt. akademickość miasta w strategii rozwoju Lublina.
- Dorobek dwudziestu lat funkcjonowania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie pozwala wejść Naszej Uczelni w kolejny rok rozwoju i wypełnić misję, jaką jest budowanie uczelni innowacyjnej, a przede wszystkim uczelni kreatywnej. To właśnie wykorzystanie modelu kształcenia kreatywnego pozwala Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji wyróżniać się na mapie edukacyjnej Lublina, a absolwentom naszej Uczelni odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy – dodała Rektor Marta Komorska.

- Dokonując podsumowania Roku Akademickiego 2016/2017 należy szczególnie podkreślić sukces Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, jakim jest stanie się Uczelnią Międzynarodową, wymienić tu należy młodzież z: Ukrainy, Białorusi, Indii, Pakistanu, Nepalu, Bangladeszu, Kazachstanu, Kirgistanu, Armenii, Maroka, Kenii, Mozambiku, Nigerii, Tajlandii, Turcji, Arabia Saudyjska – podkreśliła Rektor WSPA.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji kształci na studiach anglojęzycznych 120 studentów z 14 krajów na czterech kierunkach studiów. WSPA jest pierwszą Niepubliczną Uczelnią w Lublinie, która swoją działalność rozpoczęła w 1998 roku otwierając kierunek „Zarządzanie przedsiębiorstwem". Na pierwszy rok studiów przyjęto 415, a w następnym roku akademickim 1999/2000 zapisało się na studia już ponad 1.400 studentów. Od tamtego czasu mury Uczelni opuściło ponad 10 000 absolwentów studiów wyższych i ponad 11 000 absolwentów studiów podyplomowych. Aktualnie WSPA prowadzi kształcenia na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych. W bieżącym roku akademickim naukę rozpocznie 1 200 studentów a na wszystkich kierunkach uczelnia kształci 2 500 studentów.
AB7A9685
- Jest to niezwykle istotne ze względu na fakt, iż Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w 2018 roku będzie świętowała 20 lat działalności. Dzisiejsza Inauguracja roku akademickiego jest jednocześnie otwarciem obchodów, które potrwają do września przyszłego roku i przybiorą charakter cyklu wydarzeń naukowych i kulturalnych właśnie w murach naszej Uczelni – powiedziała Kanclerz Elwira Przybylska.
Od stycznia 2017 roku WSPA realizuje 4 projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na kwotę 5 065 000 złotych. Dodatkowo w tym roku zostały złożone wnioski na dofinansowanie trzech nowych projektów o wartości 4 500 000, a w przygotowaniu jest 7 kolejnych.
AB7A9620